Активи и пасиви


Категория на документа: Счетоводство
Русенски университет "Ангел Кънчев"

Курсова работа

по

Счетоводство

Изготвил: Елизабет Ивова Спирова

Фак.номер: 135613

Специалност : Индустриален Мениджмънт

Проверил: доц. Д-р. Й. Велчева

Гр:Русе

Задача 1:

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АКТИВ
ПАСИВ
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

Сума (в хил. лв.)
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ
Сума (в хил. лв.)

Текуща
година
Предходна
година

Текуща
година
Предходна
година


А. Записан, но невнесен капитал


А. Собствен капиталСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Активи и пасиви 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.