Отчитане на разходите в бюджетните предприятия


Категория на документа: Счетоводство


40 Министерство на финансите ДДС№01 от 23.06.2003
41 Счетоводен стандарт 37
42 Сп.Счетоводство XXI бр.6,2008 "Облагане с данък в бюджетните предприятия "Иван Златков
43 Дерменджиева .З.,М.,Иванов"Наръчник по бюджетно счетоводство 'София ,Икономика прес ,2010 с.149
44 Дерменджиева .З.,М.,Иванов"Наръчник по бюджетно счетоводство 'София ,Икономика прес ,2010 с.152-153

45 СС37 т.4
46 СС 35
47 Захариев ,П.,"Бюджетно счетоводство"Варна,Геа принт,2009,с.296
48 Закон за корпоративно подоходно облагане,чл.5.ал.4 т.2 и чл.248 Обн.ДВ,бр.105 от 22.12.2006,посл.изм.ДВ,бр.19 от 08.03.2011
49 Търговски закон,чл.1,Обн.,ДВ,бр.48 от 18.06.1991посл.изм ДВ,бр.18 от 01.03.2011г
50 БДС№5 от 19.03.2002г.
51 Мерсзчиев,В.,Г.Баташки ,"Бюджетно счетоводство "Свищов ,2009 с.249
52 Захариев ,П.,"Бюджетно счетоводство"Варна,Геа принт,2009,с.309
53 Закон за счетоводството чл4 ал 1 Обн,ДВ,бр.,98 от 16.11.2001посл.изм.ДВ ,бр19 от 08.03.2011
??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчитане на разходите в бюджетните предприятия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.